Tusenvis av håndskrevne tvangslogger avslører massive lovbrudd

Anne-Grethe-229x300

«Tusenvis av håndskrevne tvangslogger avslører massive lovbrudd,

omdiskuterte begrunnelser og grov svikt i dokumentasjonen

når norske pasienter bindes fast mot sin vilje.»

VG

 

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse mener at det er helt uakseptabelt hvordan mennesker i de mest sårbare situasjoner blir behandlet.

Gjennom mange år har vi pårørende vært sannhetsvitner til tvangsbruken i psykiatrien. Vi har forsøkt å løfte dette perspektivet fram, men pårørendes stemme har ikke blitt hørt.

Vi er nå glade for at VG bringer dette frem i lyset. Dette viser til at vi har et system som ikke ivareta pasientens rettsikkerhet.

En institusjonspraksis som systematisk unnlate å lytte på tilbakemeldingene fra brukere og pårørende. Vi spør oss om hva slags tilsyn Kontrollkommisjon fører når man har avslørt slike forhold?

Med bakgrunn i disse avsløringene håper vi på at tilsynsmyndigheter og ledelsen i helseforetakene rydder opp.

LPP har tro på at man må være mye mer åpen og transparent i hvordan man behandle mennesker som er underlagt den strenge psykisk helsevern loven.

Igjen, oppfordrer vi til at man må i mye større grad involvere pårørende og familiene til pasientene i slike situasjoner.

 

Vi støtter fullt ut Mental Helses Landsleder Kristian Haugland sine uttalelser om denne saken:

tvangsbruken-et-gufs-fra-fortiden

 

Print Friendly
Del på: