Sammen om mestring – ny veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

​Veilederens formål er å synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale psykiske helsearbeid og rusarbeidet for voksne. Veilederen angir krav og forventninger. Målgruppen er tjenesteutøvere og ledere i kommunen og spesialisthelsetjenesten, politisk og administrativ ledelse, andre tjenester og aktører som har kontakt med målgruppen og brukere og pårørende.

Sammen om mestring - veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Veilederen kan lastes ned her, eller ved å dobbeltklikke på bildet.

Print Friendly
Del på: