Samarbeidsseminar om pårørendesaken

pio2  lpp-oslo-logo  logo FFO

LPP Oslo/Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret) har i samarbeid med FFO, invitert medlemsorganisasjoner og andre brukerorganisasjoner i Oslo til et samarbeidsmøte hvor pårørendesaken blir satt på agendaen.

Pårørende utfører 50% av den samlede omsorgen i Norge og som en konsekvens av samhandlingsreformen og hjemmebaserte tjenester vil den andelen øke.
Hva innebærer dette for pårørende, for brukerne og for samfunnet som helhet?
Organisasjonene representerer også pårørende og må målbære deres interesser i dialogen med makthavere og myndigheter.

– Det er på høy tid at brukerorganisasjonene setter pårørende på dagsorden! sier Inger Hagen, daglig leder på PIO-senteret

Samarbeidsmøtet avholdes på PIO-senteret tirsdag 1. mars.

Print Friendly
Del på: