Samarbeid for en bedret helse hos Romfolk

SORO-logoPeople’s University of Kočevje fikk midler til gjennomføring av prosjektet “Cooperation for the health og Roma people – SORO (samarbeid for romfolkets helse) gjennom programmet «Norway Grants 2009-2014». Prosjektet har en varighet fra februar 2015 til april 2016.

Syv partnere fra Slovenia og en fra Norge (LPP) er involvert i prosjektet. Partnerne er: Development and Education Centre Novo Mesto (RIC Novo Mesto), Municipality of Kočevje, Municipality of Novo Mesto, Community Health Centre Kočevje, Community Health Centre Novo Mesto, Roma assosiation Romano Veseli og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse.

I kommunene Kočevje og Novo Mesto, som ligger sør-øst i Slovenia, bor det 1440 romfolk. De representerer et segment av befolkningen med høyere helserisiko på grunn av sosiale og økonomiske forhold, som utilstrekkelige boliger, fasiliteter, sosial eksklusjon, manglende formell utdanning og arbeidsledighet. Flertallet av befolkningen bor under utilstrekkelige levekår knyttet til dårlig hygiene, dårlig kosthold, røyking, ulovlig narkotikabruk og mangel på fysisk aktivitet. Disse faktorene gir også økt helserisiko.

Foruten begrenset tilgang til helsetjenester er det også et problem i forhold til ineffektiv kommunikasjon mellom romfolket og helsepersonell. Deres høyrisiko innenfor helse kommer også av dårlig kunnskap om symptomer på sykdom og dermed mangelfull bruk av forebyggende tiltak. Med utvikling og testing av nye pedagogiske programmer, vil prosjektet SORO bidra til mindre forskjeller i helsestatus mellom romfolket og befolkningen generelt.

Vi skal utvikle og teste følgende:

1) Opplæring av helsepersonell og andre offentlig ansatte som er i daglig kontakt med målgruppen.
2) Presentasjon av helsevesen og helseforsikring til romfolket.
3) Opplæring i sunt kosthold og tilberedning av sunn mat.
4) Utdanning av foreldre på helsetjenester i forhold til førskolebarn.
5) Fremme sunn livsstil for å forebygge rusproblemer blant romfolket.

Innenfor SORO-prosjektet vil et nytt program for mobile helsetjenester for bebodde områder av romfolket bli utviklet. Det vil gi de mer tilgjengelige helsetjenester og helseforebyggende aktiviteter. Prosjektet tar sikte på å bedre kommunikasjonen mellom det offentlige og romfolket, samt samarbeid mellom ulike offentlige velferdsinstitusjoner. Gjennom prosjektet ønsker vi å utarbeide et forslag til finansiering av mobile helsetjenester. Offentlige midler skal sikre en bærekraftig finansiering av en koordinator for romfolket.

I løpet av prosjektet vil vi arrangere en kampanje for å bevisstgjøre betydningen for sunn helse og livstil for romfolket. Eksempler på aktiviteter er:
– Bevegelse i fri natur for å fremme sunn livsstil.
– Distribusjon av epler i bo området til romfolket.
– Fremheve sunn mat, organisering av vegetarisk piknik.
– Distribusjon av tannbørster til rombarn og deres foreldre.
– Dyrking av grønnsakhager i områder hvor romfolket er bosatt.
– Fotballturnering.
– Utarbeide «spillkort» som presenter ulike sykdommer og behandlingsmetoder.
– Utarbeidelse av korte filmer som viser forskjellen mellom sunn og usunn livsstil.

Mer om prosjektet:

LPP: Kenneth Lien Steen, 21 07 54 33, lpp@lpp.no.

Nettside: http://zdravje-romov.si/

Facebook:https://www.facebook.com/SORO-Sodelovanje-za-zdravje-Romov-1386974621623400/timeline/

Programmet Norway grants:www.norwaygrants.org

Prosjektleder: Julija Škarabot Plesničar, julija.skarabotplesnicar@lu-kocevje.si

DSC04643-1330x550
Prosjektgruppen besøkte “Romtiltaket” på Skullerud i Oslo.

Print Friendly
Del på: