Pårørende Kompetanse trenger pårørendeguider på Møteplass

Pårørende kompetansePårørendeguide – hva er det?

En pårørendeguide har selv erfaring som pårørende og er en frivillig person som ønsker å hjelpe andre pårørende.

Pårørende til en som er psykisk syk eller har rusproblemer føler seg ofte alene. Hjelpeapparatet kan være komplisert å forstå, og det er vanskelig å ta avgjørelser til beste for både seg selv og den syke. I tillegg tar det på egne krefter å stå nær en som er psykisk syk eller har rusproblemer.

En pårørendeguide har selv erfaring som pårørende. Pårørendeguiden er en frivillig, kvalifisert person som ønsker å hjelpe andre pårørende.

 

Hvem er egnet til å bli en Pårørendeguide? 

For å kunne være en god støtteperson er det viktig at guiden selv har bearbeidet sine egne erfaringer på en slik måte at han, eller hun, kan være en ressurs for andre. Det er også viktig å ha evnen til å kjenne etter når man trenger en pause fra å være Pårørendeguide. Særlig i forbindelse med at sykdomsbildet til den man er pårørende for kan variere og dermed vil rollen som pårørende på privaten også kunne variere. Det er lav terskel for å ta en pause fra rollen som guide.

 

Hvem vil du være til nytte for? 

Noen enkeltstående pårørende og familier har benyttet seg av en pårørendeguide og opplevd at de har fått god støtte, gode råd og god hjelp. Ved å være guide kan du være en hjelpende hånd for andre pårørende.

Flere av våre Pårørendeguider sier at de selv opplever at det er godt å kunne være til hjelp og støtte for andre:

«Da jeg sto der sjøl, som pårørende, følte jeg meg veldig alene. Det ønsker jeg å gjøre noe med» – sitat fra Pårørendeguide i Pårørende Kompetanse.

 

Pårørendeguidens oppgaver

Guiden skal først og fremst være en aktiv lytter og praktisk veileder. Mange pårørende ønsker hjelp til å forberede møter med hjelpeapparatet. Guiden kan også delta på møter som en støtte for de pårørende. En pårørendeguide kan i tillegg hjelpe til med å finne informasjon om tilbud, lover og rettigheter. En pårørendeguide har alltid Pårørende Kompetanse i ryggen og vil få hjelp og veiledning i lys av sin rolle som guide.

Pårørendeguiden har på forhånd undertegnet taushetserklæring. De som mottar hjelp fra en pårørendeguide, må under­tegne en erklæring om at de tar imot tilbudet, med det innsynet det vil innebære.

 

Vi har behov for Pårørendeguider i:

– Nittedal
– Lillehammer
– Borgestad
– Trondheim
– Gjøvik

Ønsker du å bli Pårørendeguide?

Kontakt Ida fra Pårørende Kompetanse på ida@vfb.no og skriv litt om deg selv, eller telefon: 45 200 199 for en uformell samtale for å finne ut om dette kanskje er noe for deg.

 

Les mer om Pårørende Kompetanse, Møteplass og Pårørendeguide på www.pkompetanse.no

Print Friendly
Del på: