// Artikler

LPPs medlemssider i Psykopp

Her kan du lese LPPs medlemssider i Psykopp nytt fra desember 2015.

Du hjelper andre, men hvem hjelper deg?

Se vår lille informasjonsfilm om LPP.

Ny handlingsplan vedtatt

LPPs landsmøte har vedtatt nye mål for organisasjonen. Her finner du den nye handlingsplanen.

Grandseminaret 2015

Årets Grandseminar gikk av stabelen 28. november. Rundt 90 personer møtte på fasjonable Grand Hotel, der tema var hentet fra Peer Gynt: “Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - men gjøre det!”

Nytt styre, sementering av kursen.

LPPs landsmøte valgte både nytt landsstyre, samt stadfestet kursen for organisasjonen. LPP står støtt som en ren pårørendeforening.

Innspill til statsbudsjettet for medisinfrie tilbud

Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har sendt inn innspill til statsbudsjettet.

Samarbeid for en bedret helse hos Romfolk

LPP deltar i et program for å bedre romfolks helse i Slovenia. Dette er et toårig prosjekt som ledes av People’s University of Kočevje.

Bli med oss på julecruise til Kiel

OSB: Turen er full! Vi håper flest mulig allikevel bestiller selv direkte hos ColorLine og blir med. Budsjettet vårt tillater beklageligvis ikke flere. Det er nå over 60 påmeldte LPPere.

LPP på miniseminar med helseministeren

Helse- og omsorgsministeren Bent Høye inviterte til et miniseminar om pakkeforløp i psykisk helse. Han hadde med seg alle sine statssekretærer i Departementet, og alle regionhelseforetakene og bruker- og pårørendeorganisasjoner var invitert.

Ny doktoravhandling om familiearbeid

Liv Nilsen disputerer i dag 2. oktober med sin doktoravhandling om psykoedukativt familiearbeid. På prøveforelesningen var tittelen «Hva er effektiv behandling for førstegangspsykose og hvordan skal familien medvirke i behandlingen?».

Artikler

> se alle

Må rapportere om tvang til Norsk Pasientregister

I høsten har oppmerksomheten rettet mot tvang og etiske dilemmaer økt her i landet, etter VGs avsløringene og Sivilombudsmannens oppfølging. Da kom Helse Møre og Romsdal verst ut. Helsedirektoratet har gitt alle helseforetak frist til april med å levere en oversikt over hvor mange psykiatriske pasienter ble lagt i reima de tre siste årene. Les hele […]

“Tvangsmedisinering må forbys”

    Interessant artikkel om tvangsmedisinering rettslige grunnlag av tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund. Artikkelen ble opprinnelig publisert på Den Norske Legeforening Tidsskriftet. Linken finner du her: tvangsmedisinering    

“Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten psykofarmaka?”

Fagkonferanse på Litteraturhuset 8. februar kl 17-21. Ingen påmelding nødvendig. Link til livestream her        Det vi vet… Omtrent halvparten av befolkningen vil lide av en psykisk lidelse i løpet av livet. Mer enn halvparten vil kjenne på kroppen psykisk u-helse, enten som pasienter, eller som pårørende. Mange pasienter vil kunne leve gode, […]

Nytt medikamentfritt behandlingstilbud

UNN – Nytt medikamentfritt behandlingstilbud starter opp i Tromsø i Januar 2017. Medikamentfritt behandlingstilbud er et regionalt tilbud for hele Helse Nord. Posten er i etableringsfasen men tar imot innleggelser fra 2. januar 2017. Enheten er blant de første i landet og tar imot pasienter med psykose- og bipolare lidelser. Den aller første pasienten føler at […]

Lansering av Stemmene i hodet

Fredag 20.01.ble serien Stemmene i hodet lansert på Norsk Teknisk Museum. Året som har tatt slutt har løftet psykisk helsefelt opp til debatten igjen. Debatten har eskalert til å engasjere hele samfunnet og viste fram at psykisk helse og uhelse interessere mange flere enn kun de institusjoner og instanser som jobber innenfor helsevesenet.  Psykisk helse […]

Julehilsen og stengetider for Sekretariatet

Sekretariatet i LPP ønsker alle dere pårørende, medlemmer og samarbeidspartnere en riktig God Jul og godt nyttår! Med vennlig hilsen, LPP Sekretariatet   OBS: Sekretariatet holder stengt f.o.m. 22.12.2016 t.o.m. 04.01.2017!! Vi minner også om at chatten holdes stengt i samme perioden.

Ledig stilling: daglig leder (LPP)

LPP søker en daglig leder som sammen med styret og sekretariatets to andre fast ansatte, vil være med på å bygge organisasjonen, og å realisere LPP sine mål. Daglig leder er en viktig bidragsyter i planlegging, prioritering og gjennomføring av organisasjonens planer og prosjekter. Daglig leder rapporterer til landsstyret.   Arbeidsoppgaver og ansvar: Daglig ledelse […]

Nå er det på tiden med gransking!

Dagens artikkelen i VG tar opp Fylkesmannens rolle. Enda et ledd i det psykiatriske bygget som ikke virker som den skal. Vi ser nå at flere advokater tar ti l ord for en grundig gransking av psykiatrien. Fylkesmannen bør være litt mer proaktiv i å følge opp enkelte saker, ikke bare venter til at media […]

Tusenvis av håndskrevne tvangslogger avslører massive lovbrudd

«Tusenvis av håndskrevne tvangslogger avslører massive lovbrudd, omdiskuterte begrunnelser og grov svikt i dokumentasjonen når norske pasienter bindes fast mot sin vilje.» VG   Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse mener at det er helt uakseptabelt hvordan mennesker i de mest sårbare situasjoner blir behandlet. Gjennom mange år har vi pårørende vært sannhetsvitner til tvangsbruken […]

Ledige stillinger hos LPP

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) skal utvide sitt sekretariat med en Organisasjonskonsulent-stilling i 100% og en organisasjonssekretær-stilling i 80%. Nærmere informasjon om begge stillinger finner du på www.nav.no. Organisasjonskonsulent Organisasjonskonssekretær        

Hamar Konferansen: Menneskerettigheter, tvang og etikk

      23. og 24. November 2016 blir det igjen nasjonal konferanse på Hamar om menneskerettigheter, tvang og etikk. Aldri like mye som i dag har psykisk helse og psykisk helsevern vært i vinden. Oppmerksomheten rettet mot tvang og etiske dilemmaer er stadig økende. På Hamar vil mange av disse utfordringer bli løftet opp. […]

Nytt Pårørendesenter for Psykisk helse i Follo!

Hver onsdag mellom klokken 18.00 og 20.00 kan du ta turen til kantina på Folloklinikken og snakke med noen som er i samme båt som deg selv. Våre engasjerte og dyktige frivillige har endelig fått i gang et pårørendesenter i Follo! Les hele saken her: ostlandetsblad-271016-parorendesenteret-artikkel

akuttnettverkssamling 2016

AKUTTNETTVERKSSAMLINGEN, HØSTEN 2016  Akuttnettverket er et nettverk av akuttavdelinger, akutt-team og andre akuttenheter innen psykisk helsevern for barn/ungdom og for voksne, samt brukergrupper og forskningsmiljøer. Nettverkets eies av de regionale helseforetakene og drives for akuttpsykiatriske tjenester i psykisk helsevern. Formålet er evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i de akuttpsykiatriske tjenestene. Akuttnettverket er samarbeid mellom ansatte ved […]

“Pårørende – en underprioritert ressurs i forebygging av selvmord” – Lpp på Psykisk Helse

    I dag blir Psykisk Helse distribuert landsdekkende med Dagbladet og på www.altomdinhelse.no. Flere artikler, ulike temaer, som til sammen forsøke å belyse hva psykisk helse er og hva skjer når livet endrer seg… Leder for Verdensdagen for psykisk helse Le Hang innleder magasinet med sin lederartikkel om årets tema “…fordi livet endrer seg”. […]

Om livet etterpå: Gro Skartveit forteller om livet videre etter alvorlige kriser

Gro Skartveit våger å skrive om de vonde dager –også! Tirsdag 27.09, dro vi og hørte på hennes inspirerende lansering av den nylig utgitt boka «Om livet etterpå» Flere brukerorganisasjoner var til stedet under det som kom til å bli en engasjerende og tankevekkende kveld. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, som har skrevet forord i […]

Hvorfor lytte til pårørende?

Helsedirektoratet er et 17 etasjers helsehus, hvor ikke en eneste pårørendeorganisasjon er representert. I dag åpnet de døra for at Anne-Grethe Terjesen, Daglig leder for LPP, kunne stå fram for vårt sak. Hvorfor lytte til pårørende?     Daglig leder for LPP ble i dag invitert til å holde et foredrag for Helsedirektoratets ledelse. Foredraget […]

Høring- Veileder om pårørende i helse-og omsorgstjenesten (16/16484)

Høringssvar  – Veileder om pårørende i helse- ogomsorgstjenesten (16/16484) Tidligere i dette året har Helsedirektoratet sendt ut på høring den nye Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.  Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, […]

Pasientenes pakke, pasientene er en pakke, en pakke til pasientene…

Hvorfor pakkeforløp for psykisk helse og rus? Dette var tittel på Helseministerens offisiell innvielsen av Helsedirektoratets oppstartkonferansen på pakkeforløpene. Arbeidet med pakkeforløp (eller pakkeforløpene) startet i dag for fullt og vil utfolde seg utover de kommende årene. Vi ser at i dag blir valget av behandlingsplass ofte altfor tilfeldig og gjerne styrt av det tilbudet […]

LPP Ålesund: Har du et ønske om å være med å starte opp pårørendearbeid i Ålesund?

Brenner du for pårørende? Har du erfaring som pårørende og forståelse for pårørendes behov og utfordringer? Har du et genuint ønske om å kunne være med å starte opp pårørendearbeid i Ålesund? LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse) er en landsomfattende ideell interesse-og brukerorganisasjon. LPP Ålesund og omegn har fått innvilget tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet […]

Nå kommer Pakkeforløp!

Nå begynner arbeidet med pakkeforløp for fullt! ” Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere Pakkeforløp for psykisk helse og rus.” Vi i LPP er svært godt representerte med Anne-Grethe Terjesen som rådgiver for brukermedvirkning, Astrid Gytri (LPP Sogn og fjordane) og Anne Sund (LPP Telemark). STÅR PÅ med […]

“Å være pårørende til en med psykiske lidelser”

“Pårørende er de viktigste støttespillerne for den som er syk, men å stå i krevende pårørenderoller over tid, kan være belastende. Barn er ekstra utsatt.” Psykolog spesialist Kari Backmann snakker om belastninger, utfordringer og selvmestring som preger pårørendes hverdag.   Les hele artikkelen på Psykologi Forenings nettside: Å være pårørende til en med psykisk lidelse

Tvangslovutvalget: utredning av behov for endringer i tvangslovgivningen i helse- og omsorgssektoren

Nå har endelig arbeidet med Lovutvalget startet! VI er stolt over å ha fått en dyktig representant fra LPP, Vibeke Erichsen,med i dette viktige arbeid! Reglene for bruk av tvang i helse- og omsorgsektoren er samlet i fire regelsett: psyksk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven (kap. 4A: tvungen somatisk helsehjelp til bl.a. demente), helse- og omsorgstjenestelovens (kap. […]

Statsråden må rydde opp!

Kravet om etablering av medisinfrie enheter innen 1.juni 2016 ble ikke oppfylt. Statsråden oppfordres nå "å rydde opp".

Gruppetilbud for ungdom (12-16 år) med psykisk syke foreldre

Gruppetilbud for ungdom (12- 16 år) med psykisk syke foreldre Oppvekstteamet i Drammen Kommune lanserer et gruppetilbud rettet mot ungdom mellom 12 og 16 år, med psykisk syke foreldrene. Målet er det å øke kunnskapen om tematikken og bidra til utvikling av personlige strategier for å håndtere utfordringene. Samværet og erfaringsutveksling med jevnaldrende vil også […]

LPP feirer 20 års-jubileum i Trondheim

Helga 11. og 12. juni markerte over 80 LPP-medlemmer at organisasjonen runder 20 år. LPP er den største og viktigste foreningen som organiserer pårørende innen det psykiske helsefeltet. Dette ble behørig markert med jubileumskonferanse og festmiddag med god stemning rundt bordene. Les mer om jubileumskonferansen her: 2016 Jubileumskonferanse Trondheim 11 og 12 juni  

Tar initiativ til møte om tvang

Debatten om tvangsbruk har blomstret opp etter helseminister Bent Høies uttalelse i Aftenposten den 11. april. LPP ved Anne-Grethe Terjesen har tatt initiativet til et fellesmøte mellom LPP, Norsk Psykologforening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk Sykepleierforbund. Møtet har vært planlagt en tid, og avholdes allerede i morgen, 13. april.

Pårørendesenteret endelig åpnet

Det var en gledens dag i Fredrikstad, da pårørendesenteret i byen endelig offisielt ble åpnet. Over 50 personer hadde samlet seg til en fagdag på St. Croix-huset for å markere begivenheten. Smilene satt løst da Arne Øren, leder av kommunens helse- og velferdsutvalg, klippet snoren.

Ny handlingsplan vedtatt

LPPs landsmøte har vedtatt nye mål for organisasjonen. Her finner du den nye handlingsplanen.

Grandseminaret 2015

Årets Grandseminar gikk av stabelen 28. november. Rundt 90 personer møtte på fasjonable Grand Hotel, der tema var hentet fra Peer Gynt: “Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - men gjøre det!”

Nytt styre, sementering av kursen.

LPPs landsmøte valgte både nytt landsstyre, samt stadfestet kursen for organisasjonen. LPP står støtt som en ren pårørendeforening.

Samarbeid for en bedret helse hos Romfolk

LPP deltar i et program for å bedre romfolks helse i Slovenia. Dette er et toårig prosjekt som ledes av People’s University of Kočevje.

Bli med oss på julecruise til Kiel

OSB: Turen er full! Vi håper flest mulig allikevel bestiller selv direkte hos ColorLine og blir med. Budsjettet vårt tillater beklageligvis ikke flere. Det er nå over 60 påmeldte LPPere.

LPP på miniseminar med helseministeren

Helse- og omsorgsministeren Bent Høye inviterte til et miniseminar om pakkeforløp i psykisk helse. Han hadde med seg alle sine statssekretærer i Departementet, og alle regionhelseforetakene og bruker- og pårørendeorganisasjoner var invitert.

Ny doktoravhandling om familiearbeid

Liv Nilsen disputerer i dag 2. oktober med sin doktoravhandling om psykoedukativt familiearbeid. På prøveforelesningen var tittelen «Hva er effektiv behandling for førstegangspsykose og hvordan skal familien medvirke i behandlingen?».

LPP er representert i EUFAMI sitt styre

LPPs daglig leder, Kenneth Lien Steen, ble i helgen valgt inn som styremedlem i EUFAMI. Dette betyr at LPP vil være enda tetter på den europeiske pårørendearenaen.

LPP med lokal innsats under Arendalsuka

Arendalsuka skal være en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Den siste dagen av Arendalsuka stod LPP Grimstad/Aust-Agder på stand for å fremme sitt viktige budskap om det arbeide som de gjør og hvilke tilbud de har.

Hva kan pårørende vente seg?

Like sikkert som at sommeren er kort, er at politikerne strømmer ut i gatene når det nærmer seg valg. I Oslo står partiene på rekke og rad. Vi tok oss derfor en tur igjennom mylderet av de, for å spørre lokalpolitikerne om hva pårørende kan forvente seg om det enkelte partiet kommer i posisjon i byen.

Personlig Ombud

LPP møtte en bruker av Personlig ombud, som er en tjeneste gjennom PIO-senteret i Oslo. Hun har i 25 år kjempet mot systemet, og sykdommen og livssituasjonen hennes ble verre og verre. Her kan du lese om hva tjenesten Personlig ombud har betydd for henne, samt lære mer om hva Personlig ombud er.

LPPs medlemssider

Her kan du lese LPPs medlemssider i bladet PsykOpp Nytt fra mai 2015.

God sommer!

Sommeren står for døren. For de fleste av oss betyr det ferietid. Vi ser frem til gode dager, hvor vi kan slappe av, bytte ut hverdagslivet med helt andre gjøremål, og kose oss sammen med venner og familie.

Nye produkter i nettbutikken!

Vi har nå fått mange nye, flotte artikler i nettbutikken som du gjerne må sjekke ut. Forskjellige hefter, blader og brosjyrer om aktuelle tema har kommet. Blant disse kan du finne Sammen om mestring, Bolig for velferd og Jeg vil ikke stå utenfor. I tillegg til mange andre produkter som klær og standmaterieller.

Chat med oss!

Hos oss finner du mennesker med kompetanse innenfor området som du kan chatte med dersom det er ønskelig. Chattetjenesten er åpen fra mandag-fredag fra 09.00-16.00.

To nye doktorgrader

Øyfrid Larsen Moen og Hege Skundberg Kletthagen har disputert med to nye avhandlinger som er relevante for pårørende å kjenne til. Disse går på pårørenderollen til barn med ADHD og for pårørende til noen med alvorlige depresjoner.

LPP lanserer CHAT

Prøv ut vår nye chattetjeneste. Her kan du kontakte oss om stort og smått. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Gjesteforelesning med Kenneth S. Kendler

Kenneth S. Kendler er en av verdens fremste forskere på årsaker til psykiske lidelser, blant annet schizofreni, alvorlig depresjon og ruslidelser. Velkommen til gjesteforelesning på Folkehelseinstituttet.

Solaseminaret

LPP og Stiftelsen Psykiatrisk opplysning arrangerer i fellesskap "Solaseminaret".

Undervisningsseminar om psykoselidelser

Klinikk for psykisk helse og rus -Forsknings-og utviklingsavd, og Bergfløtt Behandlingssenter inviterer til Undervisningsseminar om psykoselidelser 14. og 28. april på Bergfløtt Behandlingssenter, Bergflødtveien 69, Lier

Møteplass starter opp i Drammen

Møteplass er et møte og en likeverdig dialog mellom pårørende og fagpersoner. På Møteplass utveksler vi erfaringer og kunnskap. Hvert møte har et tema. Møteplass er gratis.

Pårørendekonferansen 2015

LPP, NAPHA og Erfaringskompetanse.no inviterte til pårørendekonferanse. Her finner du presentasjonene fra konferansen.

Kunnskapsbank

LPP har, på bakgrunn av samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, fått mulighet til å utvikle en egen kunnskapsbank med fakta om pårørende.

“Pårørende og ACT-team”

Som en del av ACT-evalueringen i Norge har det vært gjennomført en delstudie om pårørende og ACT. Denne delstudien har undersøkt pårørendes erfaringer med hvordan brukerne og de selv er blitt ivaretatt, samt teamenes erfaringer med å samarbeide med pårørende. Delen om pårørendes erfaringer er gjennomført som et samarbeid mellom FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus, og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP).

Julens åpningstider

LPPs sekretariat er nå julestengt fram til 5. januar. Dette gjelder telefonen. E-post vil besvares sporadisk. Rådgivningstelefonen er åpen 23. og 30. desember fra 10-15. Ellers julestengt fram til 5. januar.

LPP Vestfold med ny brosjyre for pårørende!

LPP Vestfold har utviklet en ny brosjyre med navn "Førstehjelp til pårørende". Brosjyren gir blant annet en oversikt over offentlige hjelpeinstanser, informasjon om hva man bør spørre om i møte med psykisk sykdom, og pårørendes rettigheter. Den har også viktige kontaktadresser i regionen.

En ny, mer human psykiatri

Psykologisk.no: Forskere fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold lanserer en ny samarbeidsmodell for psykisk helsevern. De vil sikre at pasienter får økt innflytelse over egen behandling.

Bufdir opprettholder vedtak

Bufdir har opprettholdt vedtaket om å ta fra LPP støtten. Dette utgjør nesten 1/4 av LPPs totalbudsjett.

Terjesen om dagens situasjon

Landsstyreleder i LPP Anne-Grethe Terjesen holdt innlegg på Erfaringskompetanse.no's toppkonferanse.

Undersøkelse om Schizofreni

Formålet med spørreundersøkelsen er å få økt kunnskap til, og forståelse av, hvordan personer med schizofreni og deres pårørende opplever møtet med helsevesenet, samt deres kunnskap om schizofreni og behandlingsforløp.

LPP Oslo utlyser en tilskuddsordning for bydelene i Oslo

LPP Oslo utlyser nå en tilskuddsordning for bydelene i Oslo. Bakgrunnen er en gave på 1 000 000,- til pårørendearbeid i Oslo, som Sjur Thomas Borgen ga til LPP Oslo. Borgen ønsker med gaven å etablere en tilskuddsordning rettet mot Oslos bydeler med det formål å ivareta og inkludere pårørende i det psykiske helsearbeidet.

Pårørende-pilot i Oslo

Helseetaten i Oslo kommune, kjører i samarbeid med LPP Oslo og PIO-senteret i gang en pilot på opplæring i pårørendearbeid for bydelsansatte.

Pårørendes dilemmaer

LPP var med på pårørendedagen for fagfolk på Akershus sykehus den 03. september. Klikk her for å lese om hva landsstyreleder i LPP Anne-Grethe Terjesen, sier om hvilke dilemmaer pårørende kommer inn under.

Hva skjer med medisinfrie tilbud?

Det er fortsatt ikke blitt medisinfrie behandlingstilbud i Norge. Til tross for at myndighetene siden 2010 har sagt at de ønsker å prioritere saken, er lite gjort innad i de regionale og lokale helseforetakene. LPPs styreleder er med i aksjonsgruppa til «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp». Les mer om saken her.

Europeisk undersøkelse om pårørende

Universitetet i Leuven, Belgia, ruller i samarbeid med EUFAMI, ut en større europeisk undersøkelse om pårørende. Du er invitert til å delta!

Kutter støtten til LPP

Myndighetene, her representert ved Bufdir, finner ikke lengre pårørendes innsats viktig, og kutter den økonomiske støtten i sin helhet.

LPP møtte helseministeren

Landsstyreleder Anne-Grethe Terjesen og daglig leder Kenneth Lien Steen fikk hele 40 minutter med helseminister Bent Høie (H). Etter møtet var begge enige i at dette hadde vært positivt, og at helseministeren så absolutt var lydhør for å høre om pårørendes utfordringer og situasjon.

God behandling og godt personvern med nye lover

Regjeringen.no: Helseopplysningene skal følge pasienten og være tilgjengelige for helsepersonell som skal gi helsehjelp. Det er det viktigste formålet med regjeringens forslag til ny lov om pasientjournaler.

LPP Søre Sunnmøre er i full gang

Laurits Bjørdal har virkelig fått sving på LPP Søre Sunnmøre. De arrangerte møte om samhandlingsreformen med landsstyreleder Anne-Grethe Terjesen.

Nytt lavterskeltilbud i Kristiansand

Leder i LPP Vest-Agder, Borghild Spiten Mathisen, har vært med på å starte et nytt lavterskeltilbud for personer som sliter og føler seg ensomme. Hun sier til NRK at det er første gang en har et slikt tilbud i Kristiansand, hvor en bare kan troppe opp på døren for å ta en kaffekopp og en prat.

Godt nytt år!

LPP sender ut i disse dager medlemskontingent for 2014 med forfallsdato 21. januar.

LPPs reklamefilm

Elevene ved Follo Folkehøgskole har laget reklamefilm for LPP. Se filmen her.

Bli med på LPPs vervekampanje

LPP setter i gang en stor vervekampanje for alle våre medlemmer. Bli med og vinn flotte premier!

LPPs landsstyreleder i bladet “Psykisk helse”

Anne-Grethe Terjesen, landsstyreleder i LPP, sitter to ganger i uken og svarer på henvendelser som kommer til LPPs rådgivningstelefon. I denne artikkelen kan du lese om hennes erfaringer

3 Prosjekter gis støtte

3 prosjekter får støtte gjennom LPP fra ExtraStiftelsen i 2014. Dette er samtalegrupper i LPP Bergen og omegn, samtalegrupper i LPP Moss og et treningsopplegg for unge gjennom LPP Vesterålen.

Artikkel på erfaringskompetanse.no om retten til medisinfri hjelp

Landsstyreleder Anne-Grethe Terjesen fra LPP og leder i Hvite Ørn Norge, Jan Magne Sørensen holdt et innlegg på konferansen Menneskerettigheter, tvang og etikk på Hamar om medisinfrie behandlingsenheter kan få ned tvangen i psykisk helsevern.

Vel gjennomført Landssamling og Likemannskonferanse

LPPs årlige Landssamling og Likemannskonferanse ble avholdt på Thon Hotel Arena på Lillestrøm den 2.-3. november 2013. Vi var 70 deltakere som koste oss med faglig nyttig innhold, sosialt samvær og god mat.

Velkommen til Schizofrenidagene i Stavanger

Hvordan påvirker tidlig samspill og tilknytningsmønstre et menneskes utvikling? I de tidlige møter, belyst gjennom nevrovitenskap, psykoanalyse og tilknytningsforskning, dannes viktige premisser for videre utvikling hos individet. Hvilke psykologiske ringvirkninger har disse tidligere møtene i senere møter med andre, som barn, ungdom og voksen, som pasient og til slutt, omsorgsperson? Hva kan vi som fagpersoner gjøre for å bryte vanskelige og uhensiktsmessige relasjonelle sirkler? Velkommen til Schizofrenidagene i Stavanger

PIO-senteret: Kurs for familie og nettverk til personer med bipolar lidelse

Har noen i din familie eller i ditt nettverk en bipolar lidelse? Da kan det være vanlig å ha mange spørsmål, og nærstående har ofte et stort behov for både informasjon og for å møte andre i samme situasjon. Kurset, én kveld à 2,5 time, er basert på undervisning, dialog og erfaringsutveksling om bipolar lidelse, behandling, medikamenter og pårørenderollen.

NSH: Nasjonal konferanse om psykisk helse

Mandag 14. og tirsdag 15. oktober avholdt NSH sin nasjonale konferanse om psykisk helse på Oslo Kongressenter, Folkets Hus. LPP hadde sin egen stand på konferansen og det var 157 deltakere.

6. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Konferansen "Menneskerettigheter, tvang og etikk" arrangeres på Hamar og både styreleder i LPP, Anne-Grethe Terjesen og nestleder i LPP Atle Utkilen er representert som foredragsholdere. I tillegg vil LPP være representert med egen stand.

“Demens i familien, hva gjør jeg?”

...var tema da Fagforbundet og Vestby Kommune inviterte til åpent møte. Med ca. 50 fremmøtte ble kvelden en suksess.

LPP lanserer egen nettbutikk

LPP har åpnet egen nettbutikk! Introduksjonstilbud: Du får en flott LPP t-skjorte med på kjøpet! Velkommen inn!

Personlighetspsykiatri konferansen 2013: Antisosial

Hvordan utvikles antisosial atferd? Kan vi forebygge denne utviklingen? Hvilken kunnskap har vi om disse problemene? Hva er spesialisthelsetjenestens rolle? Delta på personlighetspsykiatri konferansen 5 og 6 desember 2013

Samtalegruppe for pårørende

Vi tilbyr samtalegruppe på Lillehammer for pårørende til personer med bipolar lidelse en kveld i måneden med oppstart 30. oktober

Krever handling nå!

LPP har sammen med sine samarbeidspartnere på nytt etterspurt hvilke tiltak helseminister Støre iverksetter for å opprette medikamentfrie behandlingsenheter.

Bli med til Budapest

1.-5. mai arrangerer flere av LPPs lokallag i samarbeid tur til Budapest. SPA-tilbudet er fantastisk, og hotellet er et gammelt, fornemt hotell i 4-stjernersklassen. Dette kan være det avbrekket du behøver!

Terjesen spurte politikerne

Alle de politiske partiene var samlet da Virke arrangerte debatt om ideell sektor. LPPs styreleder Anne-Grethe Terjesen spurte hva partiene ville gjøre for å lette hverdagen for alle landets pårørende.

Velkommen til landssamling og likemannskonferanse!

Helgen 2.-3. november arrangerer LPP landssamling og likemannskonferanse på Thon Arena i Lillestrøm. Her vil du treffe mange likesinnede, få delta aktivt i arbeidet med å videreutvikle LPP som organisasjon, og få mulighet til å delta på en rekke ulike kurs.

Temakvelder for pasienter og pårørende

Oslo Universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet, arrangerer jevnlig temakvelder for pasienter og pårørende. Temakveldene er gratis.

Amaliedagene 2013

Programmet for årets Amaliedager er klart! Her vil landsstyreleder i LPP Anne-Grethe Terjesen prate om hvordan relasjoner og pårørendes rolle kan styrkes, og ikke svekkes i en psykisk krise.

Ferietid i LPP

Sekretariatet tar ferie. Kontoret vil derfor være ubemannet fra 17. juli - 4. august, men både telefon og e-post vil besvares.

Pårørendeprogrammet.no

E-læring: Det er utviklet et opplæringsprogram for personell i helse- og omsorgstjenestene. Programmet er ment å bidra til drøfting og refleksjon om hvordan personell ivaretar og møter både barn og voksne pårørende.

Må være tilgjengelige når de trengs!

Avdelingssjef for Nordfjord psykiatrisenter Trond Aarre mener at helseinstitusjonene må være åpne og tilgjengelige når folk trenger de. I dag er det ikke slik.

Nye behandlingsmåter er god samfunnsøkonomi

DPS har medført et desentralisert fokus, noe som er en både villet og ønsket utvikling. Dette sier professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Bjørn Rishovd Rund.

Varsler økt brukermedvirkning

Helseminister Jonas Gahr Støre varsler økt brukermedvirkning innen psykisk helse. Dette kom fram under et debattmøte avholdt av Det Norske Videnskaps-Akademi onsdag 5. juni.

Anonymitet kan være avgjørende

Når pårørende oppsøker hjelp, vil det fort synliggjøres hvem det gjelder, slik at en mulighet for anonymitet kan være avgjørende for at mange oppsøker hjelp. Dermed innføres ImROC som et lavterskeltilbud på ulike arbeidssteder og lokale helseinstitusjoner i Irland.

Pårørende må inkluderes

Dr. Simon Gelsthorpe mener det er fire viktige momenter for å få makt og innflytelse: Penger/ressurser, kunnskap, vilje og kapasitet. Uten disse blir veien til makt, og dermed en riktig behandling, lang.

Dr. Grainne Fadden: – Tilpasning er en nøkkel

Dr. Grainne Fadden fra University of Birmingham har fordypet seg i den historiske utviklingen av behandling innen psykisk helse. Fadden har funnet en positiv utvikling, men en rekke utfordringer.

Familieperspektivet har blitt glemt

Erfaringskompetanse.no: - En alvorlig psykisk lidelse rammer også de nærmeste, sier Inger Hagen, daglig leder ved Pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse (PIO-senteret). Hun synes at familie- og nettverksperspektivet har blitt glemt i omleggingen fra institusjonsbasert behandling til lokalbasert behandling.

Solberg talte til landsmøtet

Stortingsrepresentant og partileder Erna Solberg (H) var invitert til å holde hilsningstale til LPPs landsmøte. Hun fortalte at hun har vokst opp med en ydmykhet for at alle kan få psykiske problemer, og presiserte hvor viktig det er at pårørende blir fulgt opp og møtt med respekt.

Tenker nytt om morgendagens omsorg

– Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes og bedre. Dette er en mulighetenes melding. Med ny teknologi og bedre løsninger, kan mange klare seg bedre i hverdagen, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Hvem skal få Tabuprisen 2013?

Hvem fortjener Tabuprisen 2013? Tabuprisen blir lagt merke til som en viktig anerkjennelse for innsatsen til dem som får den! Rådet for psykisk helse ønsker forslag til kandidater fra dere.

Vellykket landsmøte på Thon hotell Opera i Oslo

Til og med sola var med LPP på landsmøte som ble avholdt lørdag 20. til søndag 21. april 2013. Hele 81 deltakere hadde meldt seg på, og stemningen var god og ladet før oppstart av møte!

Kjenner du til individuell plan?

Alle mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP).
Denne rettigheten er det mange som ikke kjenner til.