Ønsker du å markere Verdensdagen for psykisk helse?

Årets tema er «Se hverandre – gjør en forskjell» og hovedmålgruppen er barn og unge.

Søknadsfristen er 12. juni, og det søkes gjennom Mental Helse, som administrerer Verdensdagen. Søknadsskjemaet finner du ved å klikke her.

I år setter Verdensdagen for psykisk helse fokus på å forebygge mobbing og ensomhet:

Verdensdagen 2013 ønsker å bevisstgjøre at vi alle kan gjøre en forskjell i eget og andres liv, og vil utfordre hver enkelt til å se menneskene vi omgås daglig, uavhengig om de ansees som venner eller bekjente.

Helseminister Jonas Gahr Støre uttalte i januar at å bli sett, hørt og tatt vare på gir motstandskraft. Nyere forskning viser at mobbing og ensomhet er noe man drar med seg gjennom hele livet og som kan føre til psykiske helseplager og uteblivelse fra skole og arbeidsliv. Mange opplever å ha mange bekjente, men få de kan beskrive som nære venner. Vi kan alle medvirke til at flere blir inkludert og opplever gode relasjoner, og fokusere på hvordan hver og en av oss kan bidra på sosiale arenaer for at andre skal få det bedre psykisk.• Øke bevisstheten om at inkludering og gode rlasjoner bidrar til god psykisk helse.

Verdensdagen 2013 skal bidra til:

• Øke folks åpenhet og kunnskap om psykisk helse.

• Øke bevisstheten om at inkludering og gode relasjoner bidrar til god psykisk helse.

• Bidra til flere blir oppmerksomme på at vi alle kan gjør en forskjell i andres liv.

• Synliggjøre sosiale arenaer og fellesskap som kan bidra til inkludering og relasjonsbygging.

 

For mer informasjon se: http://www.verdensdagen.no/

Print Friendly
Del på: