Nytt styre, sementering av kursen.

LPPs landsmøte valgte både nytt landsstyre, samt stadfestet kursen for organisasjonen. LPP står støtt som en ren pårørendeforening.

IMG_12917.-8. november ble landsmøtet avholdt på Thon Hotel Opera i Oslo. Møtet bar preg av prinsipielle diskusjoner, men med overveldende flertall for organisasjonens kurs. Organisasjonen styrer med andre ord stødig videre for pårørende.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) holdt en forrykende hilsningstale til landsmøtet. – Uten pårørende faller velferdsstaten, sa Raja, som for øvrig også hadde fått med seg at LPP driver rådgivning både på telefon, men også på chat. Dette framhevet Raja også som svært positivt.

Den kanskje største prinsipielle debatten kom under behandlingen av vedtektene. Skulle LPP bestå som en ren pårørendeforening, eller skulle organisasjonen omorganiseres til «Landsforeningen for Pårørende og Pasienter»? Et kort ordskifte ga raskt et tydelig preg av nødvendigheten av pårørendeforeningen, at pårørende også faktisk har egne behov, og viktigheten av et fortsatt sterkt LPP. Med bare 5 stemmer (av 64 mulige) for forslaget om å endre organisasjonen, ble LPP opprettholdt som en ren pårørendeorganisasjon tilnærmet enstemmig.

Pårørendefokuset ble ytterligere styrket gjennom handlingsplanen. Eksempelvis ble pårørendefokuset styrket gjennom at LPP skal sloss for at pårørende får et eget tilbud dersom den syke ikke ønsker pårørendes tilstedeværelse i behandlingsforløpet. Av 15 mål, er kun 3 relatert mer direkte mot brukersiden, men der LPPs rolle i større grad vil være å støtte opp under brukerorganisasjonene, og ikke nødvendigvis være den ledende part. Dette går på boliger til brukerne, medikamentfrie behandlingsenheter og redusert tvang.

På pårørendesiden inneholder handlingsplanen en lang rekke tiltak. Organisasjonen vil blant annet jobbe aktivt for en styrking av pårørendes rettigheter, få pårørendes situasjon inn som en del av helsepersonells opplæring, bidra til implementeringen av den nye pårørendeveilederen fra Helsedirektoratet, bidra til økt forskning på pårørende, samt synliggjøre hjelpetiltak for alle landets pårørende.

Det vil eksempelvis også bli en økt og større satsning på konferanser, kurs og opplæring, både av pårørende selv som brukerrepresentanter og som pårørende generelt for sin egen del, men også rettet mot helsepersonell.

IMG_1426Når valget så sto for tur, ble valgkomiteens innstilling valgt inn en etter en. Tidligere landsstyreleder Anne-Grethe Terjesen hadde varslet at hun ikke stilte til gjenvalg. Samtlige motkandidater til valgkomiteens helhetlige innstilling trakk sitt kandidatur, og ny landsstyreleder ble Anne Sanchez Sund med 50 stemmer, mot 12 blanke. Jostein Jakobsen ble valgt inn som ny nestleder med 56 mot 7 blanke. Nye styremedlemmer ble Ole Eriksen, Ulf Meyer og Arnhild Ottesen, mens Dag Morken og Borghild Spiten Mathisen står for kontinuiteten og fortsetter som styremedlemmer.

I det hele og vide bar altså landsmøtet preg av et markant og nærmest enstemmig landsmøte, der de prinsipielle debattene ble tatt, men der LPPs kurs nærmest enstemmig ble sementert.

Print Friendly
Del på: