Nye behandlingsmåter er god samfunnsøkonomi

DPS har medført et desentralisert fokus, noe som er en både villet og ønsket utvikling. Dette sier professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Bjørn Rishovd Rund. Han peker på at utvikling av bedre behandlingsmåter vil være god samfunnsøkonomi.

– Det å behandle under tvang er det vanskeligste vi gjør, og spesielt behandlingen av schizofrene er vanskelig, sier Rund. Han viser til at bare 10-20 % av gruppen med diagnosen schizofreni er i jobb. Denne gruppen koster dermed samfunnet mellom 8-10 milliarder kroner årlig.

Rund viser til at ¼ av pasientene trenger innleggelse på tvang. Med 5000 årlige tvangsinnleggelser vil det derfor være samfunnsøkonomisk fornuftig å finne nye og bedre behandlingsmetoder. Han peker også på at pasienten kan se bruk av tvang som er overgrep, men behandler vil kunne se den samme metoden som fornuftig.

– Det er enkelt for politikere og journalister å hudflette helsepersonell når en psykotisk person gjør noe galt, men kun 18 % av drapsmenn har en psykose. De er marginalt mer voldelige, men er markant mer utsatt for vold, sier Rund.

Han viser til at det er en god utvikling på forskning innen psykosefeltet i løpet av de siste 10 år, men at dette er et så komplekst felt at mer ressurser trengs.

Print Friendly
Del på: