Nå kommer Pakkeforløp!

Nå begynner arbeidet med pakkeforløp for fullt!

” Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere Pakkeforløp for psykisk helse og rus.”

Vi i LPP er svært godt representerte med Anne-Grethe Terjesen som rådgiver for brukermedvirkning,

Astrid Gytri (LPP Sogn og fjordane) og Anne Sund (LPP Telemark).

STÅR PÅ med dette viktige arbeid FREMOVER!

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Print Friendly
Del på: