LPP med lokal innsats under Arendalsuka

Grimstad– Folk er nysgjerrig på oss. Vi har fått delt ut en del brosjyrer, sier leder i Grimstad/Aust-Agder Anne Margrethe Andersen. Dette viser viktigheten av å synliggjøre seg der ute blant allmenheten. Om ikke alle kommer bort på standen så kan det være flere som fanger opp navnet LPP og det som organisasjonen står for, forteller Andersen videre.

Andersen står på standen sammen med Lise Tveiten fra samme lokallag. Ivrig forteller de om mye av det arbeidet som er gjort og hvilke planer de har fremover. En del av arrangementene samkjører de også med naboen LPP Vest-Agder.

– Vi har erfaring med at det lønner seg å samarbeide om arrangementer for å få bidrag fra Helse Sør Øst og kommunen, forteller Tveiten.

På standen har Andersen og Tveiten sørget for å henge opp invitasjon til de lokale tiltak som er planlagt i nærmeste fremtid. Samt at de deler ut høstens aktivitetsplan.

Et viktig tilbud.

– For meg har det vært viktig å kunne snakke med et menneske i samme båt som meg. Mange av de i helsevesenet jeg møtte hadde ikke hatt de samme skoene på, sier Andersen og Tveiten nikker med. De er begge saktens enig i at de ønsker å hjelpe andre i samme situasjon som de har vært i.

– Det frivillige arbeide har gitt meg mer enn det det koster. Min medkollega Lise som står sammen med meg i dag, har tatt seg fri fra jobben for å stå på standen, forteller Andersen. Tveiten forteller at det gjør hun med glede mens hun holder en bunke program i hånden og deler ut til en forbipasserende.

DebattEn arena for debatter.

Arendalsuka inneholdt mangt med debatter og en av de var Debatt i helse og for hver krone.

Debatten ble ledet av Oddvar Stenstrøm og panelet bestod av:
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).
Torgeir Micaelsen, leder av Aps helsefraksjon på Stortinget.
Kjersti Toppe (SP) medlem av Helse- og omsorgskomiteen.
Per Engstrand, lege og fagdirektør ved Sørlandet sykehus.
Mads Gilbert, professor i akuttmedisin.
Marit Hermansen, påtroppende leder i Legeforeningen.

«Den nasjonale helse- og sykehusplanen skal tegne et kart over sykehus Norge. Skal alle norske sykehus gjøre alt eller burde det skapes sterkere fagmiljøer på noen sykehus? Hvilke sykehus bør legges ned og hva gjør det med tryggheten til befolkningen,» var debattens tema.

Programleder Oddvar Stenstrøm startet med å stille Helseminister Bent Høie spørsmål om vi står foran en rasering av lokalsykehusene i Norge?

– Svaret er nei, hovedhensikten med hele planen er å sikre at det er en ryggrad av mindre sykehus i Norge. Mange jobber i Helsedepartementet for å fullføre planen, men denne planen er ikke utarbeidet innad i kontoret i Oslo. Alle som har jobbet med denne planen har vært rundt omkring i hele landet og snakket med folk. Ekspertgrupper bestående av blant annet klinikere og pasienter med lang erfaring fra helsevesenet har gitt råd, svarte blant annet Helseministeren.

Men Kjersti Toppe så seg ikke enig i uttalelsen til Høie og sa følgende; – Halvparten av norske sykehus vil miste kirurgisk akuttberedskap, sier Høie. I dag er hovedregelen at man har både kirurger og indremedisiner på vakt. Nå skal Høie ta vekk kirurgene i halvparten av sykehusene ellers så vil det ikke fungere sier han. Jeg mener at vi har bruk for lokalsykehusene og de er nødt til å ha breddekompetanse. Han sin modell fungerer ikke i praksis. Jeg har ikke møtt en eneste lege ute på sykehus som er enig i Høies resonnement, uttalte Toppe videre.

Påtroppende leder i Legeforeningen, Marit Hansen mente regjeringen måtte satse på å lage lokalsykehus som rekrutterer godt og at da kan man ikke ta ressursene vekk fra lokalsykehus. – Akuttmedisinsk team må være i nærheten av der folk bor. Visst man skal kalle det et akuttsykehus så kan man ikke ta bort kirurgi, uttalte Larsen.

Torgeir Micaelsen mente vi ikke bare kan basere oss på at er sykehuset nært så er det bra nok.

– Nærhet har også en egen verdi og jeg mener det vi må gjøre er å ruste opp sykehusene slik at de selv er i stand til å påvirke om kvaliteten er god nok. Det kan ikke være sånn at de pålegges en masse krav som på enkelte steder er helt umulig å oppfylle, uttalte Micaelsen.

Mads Gilbert var dypt uenig med Høie.

– Vi prøver å bygge på evidens og vitenskap når vi skal endre retninger i helsevesenet og denne diskusjonen er litt rar for det er jo pavens skjegg, det er jo bare Høie som vet hva som står i planen så han kan jo bare skifte litt taktikk fra debatt til debatt og det merker jeg at han gjør, sa Gilbert.

Mens Per Engstrand var helt klar på at det er ingen planer om å nedlegge Arendal sykehus.

– Vi skal ikke nedlegge noen av våre tre sykehus på Sørlandet. Vi trenger alle tre både ut i fra kapasitet og kvalitet, uttalte Engstrand.

Den andre delen av debatten handlet om prioriteringer i helsetjenesten og dyre medisiner, hvor et utvalg har foreslått nye kriterier for helseprioriteringer. Mads Gilbert, Kjersti Toppe og Marit Hermansen gikk ut av panelet og inn kom Ole Frithjof Norheim, leder av Prioriteringsutvalget, Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen samt Per Fugelli, professor i samfunnsmedisin, UiO for å delta i denne debatten.

 

Begge debattene finner du på:

https://www.youtube.com/watch?v=cdhHDbIoVI4

 

 

Print Friendly
Del på: