Likepersonkonferansen 2014

Quality Airport Hotel Gardermoen
18. – 19. oktober

Programmet kan lastes ned ved å klikke her. Du vil også finne programmet under påmeldingsskjemaet her på denne siden.

Program

Lørdag

12.00 – 13.00 Politisk duell. Audun Otterstad (AP), Anne Kristine Linnestad (H) og Anne-Grethe Terjesen (LPP).
13.00 – 13.45 Lunsj
13.45 – 14.30 Parallellsesjoner. 1. Nettsider v/ Lina Tørum, 2. Media v/ Kenneth Lien Steen 3. Samhandlingsreformen v/ Atle Utkilen 4. Samtalegruppe/erfaringsutveksling
14.30 – 14.45 Pause
14.45 – 15.45 Pårørende sett fra den andre siden v/ Forandringsfabrikken
15.45 – 16.00 Pause
16.00 – 16.45 Recovery v/ Janine Berg-Peer
16.45 – 17.00 Pause
17.00 – 18.00 Parallellsesjoner. 1. Medlemsregister v/ Lina Tørum, 2. Tale- og debatteknikk v/ Kenneth Lien Steen, 3. Brukermedvirkning v/ Toril Krogsund 4. Selvhjelp v/ Anne Sund
20.00 – Middag

Søndag

10.00 – 10.05 Velkommen til ny dag
10.05 – 10.45 Departementets tanker om samarbeid med brukere og pårørende v/ Thor Rogan
10.45 – 10.50 Pause
10.50 – 11.40 Pårørendes rettigheter v/ Kristin Kramås
11.40 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.15 Parallellsesjoner. 1. Påvirke politikere v/ Kenneth Lien Steen 2. Markedsføringsmateriell v/ Lina Tørum 3. Pårørendepolitikk v/ Anne-Grethe Terjesen 4. Samtalegruppe/utveksling
13.15 – 13.30 Pause
13.30 – 14.30 Motivasjon og stressmestring v/ Live Landmark
14.30 – Avslutning

 

Print Friendly
Del på: