Kutter støtten til LPP

Myndighetene, her representert ved Barne,- ungdoms,- og familiedirektoratet (Bufdir), finner ikke lengre pårørendes innsats viktig, og kutter den økonomiske støtten i sin helhet.

Det var i juli Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse mottok det oppsiktsvekkende brevet fra Bufdir, der støtten reduseres i sin helhet. For LPPs del utgjør dette 1 million kroner, noe som også utgjør 1/4 av LPPs totalbudsjett. Regjeringens storslåtte satsning på psykisk helse og frivillighet uteblir dermed.

Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner skal gis med følgende formål: “Formålet med tilskuddsordningen er å styrke mulighetene for frivillige organisasjoner til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet”. I følge Bufdir gjør altså ikke pårørende dette.

– Her må det i beste fall være en kraftig misforståelse, sier styreleder i LPP Anne-Grethe Terjesen. Hun trodde ikke sine egne ører da hun fikk høre Bufdirs argumentasjon for å stoppe støtten til LPP. – At ikke pårørende daglig kjemper mot diskriminering og for likestilling av både seg selv og sine kjære, må jo i beste fall bero på en sterk misforståelse, sier hun.

Terjesen viser til at mange brukere faktisk ikke har anledning til å tale egen sak, og at det da vil være de pårørende som står for dette arbeidet i sin helhet. I tillegg viser også forskningen at pårørende selv sliter med diskriminering og ekskludering fra arbeidsplassen og samfunnet.

– Her ser vi regjeringens nye politikk i praksis. Man gir med den ene hånden, men tar med den andre. Dette er absolutt ikke den satsningen på det psykisk helsefeltet som vi hadde håpet å nå få. Dette er bare beklagelig, avslutter Terjesen.

LPP har påklaget vedtaket. Les klagen i sin helhet her.

Print Friendly
Del på: