Kurs for familie og nettverk til personer med bipolar lidelse

Har noen i din familie eller i ditt nettverk en bipolar lidelse? Da kan det være vanlig å ha mange spørsmål, og nærstående har ofte et stort behov for både informasjon og for å møte andre i samme situasjon. Kurset, én kveld à 2,5 time, er basert på undervisning, dialog og erfaringsutveksling om bipolar lidelse, behandling, medikamenter og pårørenderollen.

  •    Dato: Torsdag, 8.mai 2014
  •    Tidspunkt: Kl 1700-1930
  •    Sted: PIO-senteret, Hammersborg torg 3
  •    Påmelding: ole@lpposlo.no eller 22 4919 22
  •    Innledning ved psykiater/overlege Kari Helene Winger og klinisk sosionom Ellen Østberg, begge fra Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
  •    Kurset er gratis

Målet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap om bipolar lidelse og behandling, bidra til god kontakt med hjelpeapparatet, økt forståelse for egen situasjon og hvordan man som pårørende kan
ivareta seg selv.

Kontaktperson:
Inger Hagen, PIO-senteret
E-post: inger@lpposlo.no
Tlf: 22 49 19 22

Les mer om PIO-senteret HER

Print Friendly
Del på: