Konferanse: “Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling”

(Oslo universitetssykehus’ Strategi 2013-2018)

Brukerrådet ved Klinikk psykisk helse og avhengighet inviterer til seminar torsdag 17. oktober i Litteraturhuset. Vi ønsk er å inspirere ansatte og brukere til å sette pasienten og pårørende i fokus.

Vi har bl.a. utfordret dyktige fagfolk ved Oslo universitetssykehus til å belyse, ut i fra egen erfaring, hvilken nytte de har av å gi pasienten reell mulighet til å påvirke egen behandling.

Program for konferansen finner du her.

Print Friendly
Del på: