Pårørendekonferansen 2015

 

Presentasjoner fra konferansen

Anne-Grethe Terjesen – Pårørendes hverdag og roller

Mark Hopfenbeck – “ODIN-håndboka”

Anne Fjell – Familiearbeid

Therese Opsahl Holte – Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk

Alice Kjellevold – Lovverkets muligheter og begrensninger

Ruben Grytten og Kari Jasinsky – Gode kommuner på pårørendearbeid, hva gjør vi, hva kan andre bruke av våre metoder og erfaringer?

Liv Kleppe – Pårørendeprogrammet.no

Inger Hagen – Verktøykasse for samarbeid med pårørende

Foredragsholdere

Bent Høie
Høie har siden oktober 2013 vært Helse- og omsorgsminister. Som statsråd har han ansvar for politikken knyttet til psykisk helse og rus, sykehus, helsetjenester i kommunene og forebygging. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000 og partiets 2. nestleder siden 2010.  Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité i 2009–2013.
Foto: Bjørn Stuedal

Erik Thorstvedt
Erik er tidligere fotballspiller, og regnes av mange som Norges beste keeper gjennom tidene. Thorstvedt har etter endt fotballkarriere vært keepertrener på landslaget, sportsdirektør, forfatter, ekspertkommentator, programleder og gründer. Han er også en mye brukt konferansier ettersom han er flink til å avvikle både sosiale og faglige sammenkomster med både humor og ettertanke.

Anne-Grethe Terjesen
Terjesen har vært landsstyreleder i LPP siden 2011. Hun er utdannet bedriftsøkonom og vernepleier, og har lederutdanning fra Forsvaret. Hennes engasjement ligger i å løfte frem bruker- og pårørendestemmen i hele helse- og sosialfeltet. Gjennom sin pårørende- og yrkeserfaring har hun tilegnet seg kompetanse om hvordan systemet fungerer.

Alice Kjellevold
Kjellervold er førsteamuensis dr. juris ved Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet lærebøker på det juridiske pårørendefeltet, og er en av ildsjelene bak forskningsnettverket på pårørende i Norge.
Foto: Elisabeth Tønnessen og UiS.

Therese Opsahl Holte
Holte jobber som seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester i Divisjon primærhelsetjenster. Hun er også prosjektleder for Helsedirektoratets arbeid med ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Ruben Grytten
Grytten er spesialsykepleier og veileder, og har 23 års erfaring innen psykisk helse og psykiatri. Han jobber ved Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune, og underviser i temaer relatert til psykisk helse, samt gir veiledning individuelt og i grupper. I tillegg til dette fungerer han som brukerkoordinator og er engasjert i pårørandearbeid med gruppedrift og veiledning.

Kari Jasinski
Jasinski er spesialvernepleier og veileder, og har arbeidet i fagfeltet i snart 20 år. Hun er ansatt i Team miljøarbeidertjenesten ved Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune. Jasinski jobber brukerrettet, er pårørendeansvarlig, og har et overordnet fagansvar i teamet.

Mark Hopfenbeck
Hopfenbeck er høgskolelektor/stipendiat ved Høgskolen i Gjøvik. Han er studieprogramansvarlig for videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse, og deltar i et prosjekt i Valdres knyttet til behandling av utbrenthet. Han er doktorand ved Karlstad Universitet der han forsker på det emosjonelle samspillet i nettverksmøter.

Anne Fjell
Fjell er Spesialkonsulent familiearbeid / klinisk sosionom ved TIPS Sør-Øst. Hun er utdannet sosionom og klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Fjell har tidligere vært medansvarlig i psykoseprosjektet ved SSBU og i TIPS prosjektet ved Avdeling for forskning og undervisning, Psykiatrisk divisjon,UUS, med ansvar for familietilbudet.

Liv Kleppe
Kleppe er daglig leder ved Pårørendesenteret i Stavanger, og er utdannet som klinisk sosionom / familieterapeut.

Inger Hagen
Hagen er daglig leder i LPP Oslo og Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret) som hun var med på å starte opp i 2008. LPP Oslo driver PIO-senteret i partnerskap med helseetaten i Oslo kommune. Inger har sin yrkesbakgrunn som bibliotekar, og har arbeidet som byråkrat og fagrådgiver i direktorat og departement. Hun er spesielt opptatt av inkludering og samarbeid med familie og nettverk i det psykiske helsearbeidet.

Last opp program/informasjon her

 

Print Friendly
Del på: