Jubileumsbok: Om å ta pårørende på alvor – PIO-senteret 5 år

PIO-senteret markerer sitt 5-års jubileum med boka «Om å ta pårørende på alvor».

I boka oppsummerer de sin virksomhet og status for pårørendefeltet. Pårørendes erfaringer og perspektiver belyses gjennom portrettintervjuer med enkeltpersoner og familier som forteller sine livshistorier. Fagfolk og forskere som professor Arne Holte og dr. jur. Alice Kjellevold m.fl. er også intervjuet, og boka inneholder en kunnskapsstatus på pårørendefeltet.

PIO-senteret håper boka kan bidra til en mer offensiv satsning på pårørende i helse- og omsorgsfeltet.

Boka kan kjøpes i LPPs nettbutikk (link til nettbutikken)

Fra innholdet i jubileumsboka:

Del 1: Begynnelsen

– Fra pårørendeforening til pårørende senter

– Partnerskapet med Oslo kommune

Del 2: Portrettintervjuer med pårørende av Gro Garbo

Del 3: Fag og forskning

– Kunnskapsstatus – pårørende til psykisk syke

– Intervjuer med forskere og fagfolk, Alice Kjellevold, Arne Holte m.fl.

Del 4: PIO-senteret gjennom fem år

– Oppsummering av rådgivning, aktiviteter, prosjekter og tilbud

Print Friendly
Del på: