Hvorfor er medisiner det eneste tilbudet når man strever med livet?

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) og Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) stiller med hver sin sterke kvinnelige frontfigur og deler sine erfaringer om det å stå i det vanskelige, og ulike veier til mestring. Hvorfor fungerer ikke dagens psykiske helsevern, og hva bør gjøres for å oppnå et bedre hjelpetilbud. Samhandlingens viktighet, både mellom hjelpeapparatet, hovedpersonen og de nære vennene og familien blir belyst. Det er så mye mer enn bare medisiner som kan skape en bedre hverdag når livet stritter imot.

Kom og hør landsstyreleder i LPP, Anne-Grethe Terjesen og nestleder i WSO, Liv Skree den 16. november kl. 14.00 i Tønsberg, Frivilligsentralen, Tjømegt. 1C

Velkommen!

Last ned invitasjonen her

Print Friendly
Del på: