Hvem skal få Tabuprisen 2013?

Rådet for psykisk helse logo

Hvem fortjener Tabuprisen 2013?

Tabuprisen blir lagt merke til som en viktig anerkjennelse for innsatsen til dem som får den! Rådet for psykisk helse ønsker forslag til kandidater fra dere.

Åpenhet om psykisk helse er fortsatt viktig for å utvikle samfunnet. Tabuprisen fra Rådet for psykisk helse hedrer dem som står på for å åpne flere dører for omtale og mer åpenhet om psykisk helse.

– Tabuprisen er en heders-/ærespris og tildeles av styret i Rådet for psykisk helse.

– Prisen kan tildeles personer, organisasjoner og/eller virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

– Alle kan foreslå kandidater til prisen. Medlemsorganisasjonene i Rådet for psykisk helse inviteres spesielt til å foreslå kandidater.

LPP er medlemsorganisasjon her. Dersom dere har gode forslag, så send de inn til lpp@lpp.no innen 27. mai, så vil LPP fremme vår kandidat til Tabuprisen 2013 etter dette.

Print Friendly
Del på: