“Å være pårørende til en med psykiske lidelser”

“Pårørende er de viktigste støttespillerne for den som er syk, men å stå i krevende pårørenderoller over tid, kan være belastende. Barn er ekstra utsatt.”

Psykolog spesialist Kari Backmann snakker om belastninger, utfordringer og selvmestring som preger pårørendes hverdag.

 

Les hele artikkelen på Psykologi Forenings nettside:

Å være pårørende til en med psykisk lidelse

Print Friendly
Del på: