“Pårørende – en underprioritert ressurs i forebygging av selvmord” – Lpp på Psykisk Helse

 

pororende

 

I dag blir Psykisk Helse distribuert landsdekkende med Dagbladet og på www.altomdinhelse.no. Flere artikler, ulike temaer, som til sammen forsøke å belyse hva psykisk helse er og hva skjer når livet endrer seg… Leder for Verdensdagen for psykisk helse Le Hang innleder magasinet med sin lederartikkel om årets tema “…fordi livet endrer seg”. Deretter, representanter fra ulike områder gir sitt bidrag for å belyse aktuelle temaer og skape enda mer forståelsen rundt psykisk helse.

Sekretariatet for LPP er svært fornøyd med resultatet og benytter anledningen for å takke Fredrik Walby (Nasjonalt senter for selvmordsforebygging) og Borghild Spiten Mathiesen (LPP Vest-Agder) for modig og inspirerende innsats!

Her kan du lese LPP sitt artikkel i magasinet Psykisk Helse:

http://www.altomdinhelse.no/psyken/psykisk-helsearbeid/paarorende-en-underprioritert-ressurs-i-forebygging-av-selvmord

 

 

 

Print Friendly
Del på: