Pasientenes pakke, pasientene er en pakke, en pakke til pasientene…

hoie04

Hvorfor pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Dette var tittel på Helseministerens offisiell innvielsen av Helsedirektoratets oppstartkonferansen på pakkeforløpene.

Arbeidet med pakkeforløp (eller pakkeforløpene) startet i dag for fullt og vil utfolde seg utover de kommende årene.

Vi ser at i dag blir valget av behandlingsplass ofte altfor tilfeldig og gjerne styrt av det tilbudet som gis i området, fremfor av pasientenes behov.

Uten innsikt i brukers hverdagslig liv og utfordringer blir det ofte en mismatch mellom behov og behandling. Vi ser at en større grad av pårørende involvering må til for å integrere denne verdifull innsikt i behandlingsforløpet. Dette mener vi vil motvirke frykten for standardisering som er ofte løftet fram som kritikk til pakkeforløp.

Vi er derfor spesielt glade for at Daglig lederen for LPP ble plukket opp for å ivareta den utfordrende oppgave å være Rådgiver for brukermedvirkning ved alle pakkene.

Videre, for å sikre en god pakkeforløp, må vi være tydelige på hva som må på plass. Dette gjøres gjennom å styrke samarbeid mellom brukere, pårørende og helsepersonell. Pårørende setter allerede på den kunnskap om bruker som må til for å løfte opp forløpene. Denne kompetanse må løftes fram og integreres i selve design av pakkeforløpene.

Dermed, jubler vi over at to av våre medlemmer en involverte i selve utvikling av to av de kommende pakkene.

I dag er det representanter fra alle 7 pakkeforløpene grupper samlet i samme salen, sammen med overordnede ledelse. På scenet står fremst damen som ble kalt selveste pakkeforløps dronning, Anne Hafstad, som både illustrere og tar imot innspill om arbeidet rundt selve utforming av pakkene.

Mandatet kom direkte fra Helse departement, oppdraget var tydelig.

 

Nå gjenstår det å definere hva skal disse pakkene være, hva skal de løse og hvordan skal man få dette til?

 

 

Print Friendly
Del på: