Pårørende Prosjekt i Ålesund

PårProsLPP Ålesund og omegn driver ett Pårørende-prosjekt innen psykisk helse og rus.

Pårørende er gjerne en gruppe som faller mellom 2 stoler, og vi har startet en rådgivning og veiledningstjeneste der pårørende innen psykisk helse og rus kan henvende seg. Vi tilbyr også støttesamtaler, og vil på sikt få igang gruppesamtaler om vi ser at behovet er der.Mennesker i livskrise som f.eks sorg og skilsmisse, er også velkommen til samtale.

Prosjektet er ett lavterskeltilbud, man trenger ingen henvisning for å komme til oss og det koster ikke penger å bruke oss, der er heller ingen ventetid.

Vi svarer omgående på henvendelser på mail,melding eller telefon og tar interesserte inn til samtale fortest mulig for å kartlegge behovet.

Noen har bare behov for å stikke innom for en kopp kaffe og en prat, mens andre har langt mer alvorlige problemer i hverdagen. Vi drar også på hjemmebesøk rundt i de ulike kommunene om det skulle være ønskelig. Prosjektet har fått midler fra helsedirektoratet for drift og for å ansette en erfaringkonsulent i en 50% prosjektstilling, i første omgang for ett år. Vi har nå søkt utvidelse og forlegning av prosjektet. Vi har også fått midler fra Rotary, Sanitetskvinnene og Haram Kommune.

Vi drifter også «Møteplassen», ett tilbud der pårørende kan komme å få seg en kopp kaffe, møte andre likesinnede, samt tilbys kursing og foredrag om hvordan håndtere en vanskelig hverdag. Dette foregår den 2. mandagen i måneden i Ålesund.

Emthe Vollstad O’Neill som er vår erfaringkonsulent har bachelorutdanning og holder nå på med en mastergrad i familieterapi og systemisk praksis, i tillegg til lang bruker- og pårørende erfaring. Mottoet hennes er å møte mennesker der de er, med de ressurser de har, i den livssituasjonen de er i.

TilPårPros

Vi har kontorer i Parkgata 10 i Ålesund, og kontoret er åpent Mandag 9-15, Onsdag 16-20 og Torsdag 9-15.

Pårørendeprosjektet kan nås på tlf 48231644,

på mail: erfaringskonsulenten@outlook.com.

Vi er også å treffe på Facebook.com/Pårørendeprosjektet

Del på: