Fagdag i Ålesund med Didrik Heggdal onsdag 22. januar 2014.

Sett av dagen nå! Påmelding til Ålesund kommune via følgende link:

Til påmelding og program

Program 22 januar 2014

Tid: Kl.10.00 – 15.30
Sted: Bystyrehussalen, Rådhuset
Tema: »På vei til et liv det går an å leve»

Om basal eksponeringsterapi (BET) v/Didrik Heggdal,avd.Blakstad – Vestre Viken
Tilbud og behandling, Ambulant Team v/Marit Instefjord og Anja Bjørkavåg Vegsund DPS

Kl.10.00 – 10.15 Velkommen / Kulturelt innslag
Kl.10.15 – 11.00 Didrik Heggdal og medforedragsholder
Kl.11.00 – 11.15 Pause
Kl.11.15 – 12.00 Didrik Heggdal og medforedragsholder
Kl.12.00 – 13.00 Lunsj
Kl.13.00 – 13. 45 Didrik Heggdal og medforedragsholder
Kl.13.45 – 14.00 Pause
Kl.14.00 – 15.00 Behandlingstilbud til psykosepasienter ved Vegsund DPS ambulant og døgnseksjon
Kl.15.00 – 15.30 Spørsmål og Dialog

Samarbeid med Ålesund kommune, Helse Møre og Romsdal og Mental Helse i Ålesund. Dette blir en konferanse på dagtid og den er gratis for bl.a. oss fra brukerorganisasjonene.

Les en artikkel av Heggdal om Basal eksponeringsterapi (BET) i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening:

På vei til et liv det går an å leve – om basal eksponeringsterapi (BET)

Del på: