Artikler

> se alle

Undersøkelse om Schizofreni

Formålet med spørreundersøkelsen er å få økt kunnskap til, og forståelse av, hvordan personer med schizofreni og deres pårørende opplever møtet med helsevesenet, samt deres kunnskap om schizofreni og behandlingsforløp.

LPP Oslo utlyser en tilskuddsordning for bydelene i Oslo

LPP Oslo utlyser nå en tilskuddsordning for bydelene i Oslo. Bakgrunnen er en gave på 1 000 000,- til pårørendearbeid i Oslo, som Sjur Thomas Borgen ga til LPP Oslo. Borgen ønsker med gaven å etablere en tilskuddsordning rettet mot Oslos bydeler med det formål å ivareta og inkludere pårørende i det psykiske helsearbeidet.

Pårørende-pilot i Oslo

Helseetaten i Oslo kommune, kjører i samarbeid med LPP Oslo og PIO-senteret i gang en pilot på opplæring i pårørendearbeid for bydelsansatte.