Artikler

> se alle

Kunnskapsbank

LPP har, på bakgrunn av samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, fått mulighet til å utvikle en egen kunnskapsbank med fakta om pårørende.

«Pårørende og ACT-team»

Som en del av ACT-evalueringen i Norge har det vært gjennomført en delstudie om pårørende og ACT. Denne delstudien har undersøkt pårørendes erfaringer med hvordan brukerne og de selv er blitt ivaretatt, samt teamenes erfaringer med å samarbeide med pårørende. Delen om pårørendes erfaringer er gjennomført som et samarbeid mellom FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus, og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP).

Pårørendekonferansen 2015

LPP, NAPHA og Erfaringskompetanse.no har gleden av å invitere deg som jevnlig kommer i kontakt med pårørende gjennom ditt arbeid med psykisk helse til Pårørende-konferansen 2015. I løpet av en innholdsrik dag vil du få ny innsikt og konkrete råd om hvordan du kan spille på lag med de pårørende i din hverdag.

Noe du lurer på? Send oss en e-post! Chat med oss nå!

← Prev Step

Takk for din beskjed. Vi tar kontakt snarlig.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History