Artikler

> se alle

LPP Oslo utlyser en tilskuddsordning for bydelene i Oslo

LPP Oslo utlyser nå en tilskuddsordning for bydelene i Oslo. Bakgrunnen er en gave på 1 000 000,- til pårørendearbeid i Oslo, som Sjur Thomas Borgen ga til LPP Oslo. Borgen ønsker med gaven å etablere en tilskuddsordning rettet mot Oslos bydeler med det formål å ivareta og inkludere pårørende i det psykiske helsearbeidet.

Pårørende-pilot i Oslo

Helseetaten i Oslo kommune, kjører i samarbeid med LPP Oslo og PIO-senteret i gang en pilot på opplæring i pårørendearbeid for bydelsansatte.

Pårørendes dilemmaer

LPP var med på pårørendedagen for fagfolk på Akershus sykehus den 03. september. Klikk her for å lese om hva landsstyreleder i LPP Anne-Grethe Terjesen, sier om hvilke dilemmaer pårørende kommer inn under.