Artikler

> se alle

LPPs medlemssider

Her kan du lese LPPs medlemssider i bladet PsykOpp Nytt fra mai 2015.

Nye produkter i nettbutikken!

Vi har nå fått mange nye, flotte artikler i nettbutikken som du gjerne må sjekke ut. Forskjellige hefter, blader og brosjyrer om aktuelle tema har kommet. Blant disse kan du finne Sammen om mestring, Bolig for velferd og Jeg vil ikke stå utenfor. I tillegg til mange andre produkter som klær og standmaterieller.

Chat med oss!

Hos oss finner du mennesker med kompetanse innenfor området som du kan chatte med dersom det er ønskelig. Chattetjenesten er åpen fra mandag-fredag fra 09.00-15.00.