Artikler

> se alle

Kutter støtten til LPP

Myndighetene, her representert ved Bufdir, finner ikke lengre pårørendes innsats viktig, og kutter den økonomiske støtten i sin helhet.

Nasjonalkonferanse på Hamar om menneskerettigheter, tvang og etikk.

I samarbeid med LPP, arrangerer Sykehuset Innlandet HF og Norsk psykiatrisk forening en konferanse om menneskerettigheter, tvang og etikk, på Hamar den 26. og 27. november. Påmeldingsfrist er 15. oktober. Tidlig påmelding lønner seg!