Artikler

> se alle

God behandling og godt personvern med nye lover

Regjeringen.no: Helseopplysningene skal følge pasienten og være tilgjengelige for helsepersonell som skal gi helsehjelp. Det er det viktigste formålet med regjeringens forslag til ny lov om pasientjournaler.

LPP Søre Sunnmøre er i full gang

Laurits Bjørdal har virkelig fått sving på LPP Søre Sunnmøre. De arrangerte møte om samhandlingsreformen med landsstyreleder Anne-Grethe Terjesen.