Artikler

> se alle

«Å være pårørende til en med psykiske lidelser»

«Pårørende er de viktigste støttespillerne for den som er syk, men å stå i krevende pårørenderoller over tid, kan være belastende. Barn er ekstra utsatt.» Psykolog spesialist Kari Backmann snakker om belastninger, utfordringer og selvmestring som preger pårørendes hverdag.   Les hele artikkelen på Psykologi Forenings nettside: Å være pårørende til en med psykisk lidelse

Tvangslovutvalget: utredning av behov for endringer i tvangslovgivningen i helse- og omsorgssektoren

Nå har endelig arbeidet med Lovutvalget startet! VI er stolt over å ha fått en dyktig representant fra LPP, Vibeke Erichsen,med i dette viktige arbeid! Reglene for bruk av tvang i helse- og omsorgsektoren er samlet i fire regelsett: psyksk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven (kap. 4A: tvungen somatisk helsehjelp til bl.a. demente), helse- og omsorgstjenestelovens (kap. […]

Statsråden må rydde opp!

Kravet om etablering av medisinfrie enheter innen 1.juni 2016 ble ikke oppfylt. Statsråden oppfordres nå "å rydde opp".